HCP

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Tarjotaksemme ajantasaiset tiedot tuotteistamme, Mundipharma OY pitää yllä tietokantaa, joka sisältää tietoja suomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista. Tietojenkäsittelyn juridinen peruste on Euroopan tietosuoja-asetus 2016/679 (27. huhtikuuta 2016, artikla 61f), koska laillisena velvollisuutenamme on varmistaa, että lääkkeitämme määrätään riittävin ja ajantasaisin perustein.

Kaikkia tietoja käsitellään (ts. kerätään, käytetään ja säilytetään) voimassa olevien lakien mukaisesti.

Tietojenkäsittelystä vastaa:

Mundipharma OY
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa
+358 9 8520 2065
info@mundipharma.fi

Terveydenhuollon ammattilaisista tietoja sisältävässä tietokannassa on mm. yleiset yhteystiedot (nimi, työpaikka, työpaikan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jotka olemme saaneet tietoja toimittavalta IQVIA SOlutions Finland OY-yhtiöltä. Yhteystietojen lisäksi rekisteröimme, mistä valmisteista lääke-esittelijämmä ovat kertoneet ja mistä saattaa olla oleellista informoida seuraavassa tilasuudessa esittelijän tai Mundipharman muun työntekijän toimesta. Tallennamme tietokantaamme myös muistiinpanoja, jotka liittyvät Mundipharman tuotteisiin ja niistä käytyihin keskusteluihin Mundipharman esittelijän ja esittelyssä olleiden välillä.

Terveydenhuollon ammattilaisena voit ottaa yhteyttä sähköpostitse Mundipharman info@mundipharma,fi ja pyytää lisätietoja yhtiömme henkilötietojen käsittelystä kieltää henkilötietojen käsittelyn.

Tiedot ovat saatavilla ainostaan Mundipharma OY-yhtiön työntekijöille. Säilytämme tietojen niin kauan, kuin yhteistyön terveydenhuollon ammattilaisen kanssa on välttämätöntä tuoteinformaation antamiseksi ja yhteistyön tekemiseksi. Poistamme tiedot, kun henkilö ei enää toimi Suomen terveydenhuollossa. esim. Jää eläkkeelle, siirtyy toiseen (terveydenhuollon ulkopuoliseen) työpaikkaan tai muuttaa ulkomaille.

Terveydenhuollon ammattilaisena voit halutessasi tiedustella, mitä tietoja sinusta on tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää kopioita sinusta tallennetuista tiedoista kirjallisessa muodossa. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojasi.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteys meihin yllä olevaan osoitteeseen. Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota suoraan yhteyttä meihin. Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraa yhteyttä Suomen tietosuojanviranomaiseen.